cintes de serra de carn i ossos

Cinta de serra 2120

Cintes de serra

Cinta de serra 1750

Cinta de serra 1600

Cinta de serra 1740

Cinta de serra 1985

Cinta de serra 2340

Cinta de serra 2500

Cinta de serra 2910

Cinta de serra 3155

Cinta de serra 3500

Cinta de serra 2280

Cintes de serra de carn i ossos
Cintes de serra
Disposem d'una àmplia gamma de cintes de serra per tallar carn, os i congelats.
Cinta de serra 1600
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 1600 mm.
Cinta de serra 1740
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 1740 mm.
Cinta de serra 1750
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 1750 mm.
Cinta de serra 1985
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 1985 mm.
Cinta de serra 2120
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 2120 mm.
Cinta de serra 2280
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 2280 mm.
Cinta de serra 2340
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 2340 mm.
Cinta de serra 2500
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 2500 mm.
Cinta de serra 2910
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 2910 mm.
Cinta de serra 3155
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 3155 mm.
Cinta de serra 3500
Cinta serra per tallar carn i ossos longitud 3500 mm.