desinfectadors de ganivets

Armari esterilitzador ultrav. ECU-50

Desinfectadors de ganivets
Armari esterilitzador ultrav. ECU-50
Armari esterilitzador ultraviolada