balanca industrial giropes tmgi

Plataforma per pesatge industrial monocèl.lula, valida per a metrologia legal, amb visor GI400i inox + columna inox (segon model); capacitats 30kg fins a 600 kg, mesures 40x40 cm fins a 80x80 cm.

Balança industrial Giropes TMGI
M01TMGI
Plataforma per pesatge industrial monocèl.lula, valida per a metrologia legal, amb visor GI400i inox + columna inox (segon model); capacitats 30kg fins a 600 kg, mesures 40x40 cm fins a 80x80 cm.
 
CARACTERÍSTIQUES:
 
- Plataforma monocèl.lula + visor GI400i inox.
- És vàlida per a metrologia legal.
- Cèl·lules de càrrega amb certificat d'assaig OIML R-60 C3.
- Mides plat 40x40 cm.
- Versions de plataforma:
     - V1: columna en acer pintat, plat inox, cèl. alumini; IP65.
     - V2: tota inox. cèl. alumini; IP65.
     - V3: tota inox. cèl. inox; IP68.
- Peus regulables en alçada.
- Visor GI400 LCD.
- Protecció IP segons versió model:
   - V1 i 2. Protecció IP54.
   - V3. Protecció IP65.
- Capacitat segons model:
   - 30 kg 5 g (10g. verificada)
   - 60 kg 10 g (20g. verificada)
   - 150 kg 20 g (50g. verificada)