balanca industrial giropes tmh

Plataforma per pesatge industrial monocèl.lula, amb visor LCD + columna inox; capacitats de 30kg fins a 300kg. Ideal per al control de pes de caixes de fruita, barreges de pintura, paqueteria o animals.

Balança industrial Giropes TMH
M01TMH
Plataforma per pesatge industrial monocèl.lula, amb visor LCD + columna inox; capacitats de 30kg fins a 300kg. Ideal per al control de pes de caixes de fruita, barreges de pintura, paqueteria o animals.
 
CARACTERÍSTIQUES:
 
- Plataforama monocèl.lula.
- Cèl·lules de càrrega amb certificat d'assaig OIML R-60 C3.
- No vàlida per a metrologia legal.
- Capacitat de 30 kg. Fins a 300kg.
- Plataforama inox., Cèl.lula alumini; IP65.
- Visor LCD
- Protecció IP54
- Mides segons model:
35x45 cm (30kg / 60kg); 42x55 cm (60kg / 150kg); 50x65 cm (150kg / 300kg)
-Capacitat:
30 kg  5 g
60 kg  10 g
150 kg  20 g
300 kg  50 g